Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8122 8652 500
Danuta Wawiłow
5594 f6f9 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianezavisan nezavisan
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku vialemkove lemkove
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viawredna wredna
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafugitka fugitka
Wszystko jest w Tobie. Złe emocje i dobre myśli. W życiu chodzi o to, żeby pozbyć się tych pierwszych i mieć jak najwięcej tych drugich. I to właśnie jest szczęście.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamayamar mayamar
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
4625 212e 500
"Ości" 3
2582 9292
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawredna wredna
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna vianezavisan nezavisan
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaWlodara Wlodara
8238 bb09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawredna wredna
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viazagrobela zagrobela
2803 bc7f
Reposted fromhermina hermina vialanadelrey lanadelrey
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl