Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0932 f4ff 500
Reposted fromoolacile oolacile viamadadream madadream
8742 568c
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viatutaj tutaj
Reposted fromheima heima viawaniliowaa waniliowaa
0671 b80d 500
4550 bb37 500
Reposted fromwestwood westwood viasensation sensation
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialifeless lifeless
9280 c058 500
Reposted fromartlover artlover viaDariusz Dariusz
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viadianazet dianazet
1159 f1e8 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viawrrona wrrona
1994 8749
Reposted fromNicinic Nicinic viasomersby somersby
z dnia robię noc
czarne okna, śpię
z nocy dzień
chodzę, czytam, jem
— Miron Białoszewski
Reposted frombarock barock viaholdmy holdmy
2780 2bc9 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viasomersby somersby
9660 6b62
Reposted fromsunlight sunlight viaFuel Fuel
1687 cbf6 500
Pan Marcin, "Cięcie" fragment

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
4671 6084 500
Kochałem ją, lecz było za wcześnie, by mówić
Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić
Zły moment i okoliczności wszystkie
Rozstaliśmy się tak jakoś, kurwa, dziwnie
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasomersby somersby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl