Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszystko jest w Tobie. Złe emocje i dobre myśli. W życiu chodzi o to, żeby pozbyć się tych pierwszych i mieć jak najwięcej tych drugich. I to właśnie jest szczęście.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamayamar mayamar
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
4625 212e 500
"Ości" 3
2582 9292
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawredna wredna
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna vianezavisan nezavisan
2094 5275
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaWlodara Wlodara
8238 bb09 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawredna wredna
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viazagrobela zagrobela
2803 bc7f
Reposted fromhermina hermina vialanadelrey lanadelrey
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja

Andjrzej Ballo 

****

gdybym był bogiem
dałbym ludziom dni
wielokrotnego użytku
i umiejętność patrzenia na innych
jakby pierwszy raz się ich widziało
nie stosowałbym też metody prób i skreśleń

ciekawe
czy oryginalny bóg
przeczyta ten wiersz

niby jest wszędzie
ale nas tam nie ma

Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialeksandra leksandra
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
3534 bea5
Reposted frommisterpeter misterpeter viabeattman beattman
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl